Theo bạn, có nên ứng dụng công nghệ thông tin vào các thủ tục hành chính nhà nước?
1. Có, 3 phiếu (50 %)
2. Không, 3 phiếu (50 %)

Thăm dò thực hiện từ 12/12/2015 đến 31/01/2016

Bạn mong đợi điều gì từ TPP?
Hàng hóa chất lượng tốt, giá rẻ hơn, 2 phiếu (100 %)
Thu nhập cao hơn, 0 phiếu (0 %)
Nhiều cơ hội đầu tư hơn, 0 phiếu (0 %)
Khác, 0 phiếu (0 %)

Thăm dò thực hiện từ 21/10/2015 đến 31/12/2015

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
1. Có, 16 phiếu (64 %)
2. Không, 4 phiếu (16 %)
3. Thí điểm ở Hà Nội và HCM, 1 phiếu (4 %)
4. HN, 4 phiếu (16 %)

Thăm dò thực hiện từ 05/03/2015 đến 10/04/2016

Trang 1 trong 2 1 2 > >>